Behandeling met medicijnen

Na het vaststellen van de juiste diagnose kan gekeken worden naar de juiste behandeling, eventueel met medicijnen.

Hormoontherapie

Hormoonspiegels kun je meten en aanpassen als deze niet in balans zijn, zoals na een operatieve verwijdering van de eierstokken. De juiste hormoontherapie kan door je dokter voorgeschreven worden.

Testosteron en Tibolon

Testosteron is nodig voor de heel kleine groep vrouwen met een dusdanig  tekort aan testosteron dat ze daardoor klachten van verminderde gevoeligheid voor seksuele prikkels en gebrek aan energie krijgen. Testosteron is een hormoon dat belangrijk is voor je gevoeligheid voor seksuele prikkels. Als je een tekort aan testosteron opheft is ‘de zin’ niet zomaar weer terug. Testosteron geeft geen zin, maar werkt door je gevoeligheid voor seksuele prikkeling (zowel in de hersenen als in de geslachtsdelen) te vergroten. Seksuele prikkels zijn dus nog steeds nodig om zin te krijgen! Testosteron wordt gemaakt door de eierstokken en de bijnieren.

Een testosterontekort met gevolgen voor seksualiteit komt voor bij ongeveer de helft van de vrouwen bij wie de eierstokken zijn verwijderd of volledig zijn uitgeschakeld door bijvoorbeeld kankerbehandelingen. Bij vrouwen die vroegtijdig in de overgang zijn gekomen en bij vrouwen na de overgang komt het ook soms  voor, vooral als deze vrouwen andere hormonen (oestrogenen) krijgen voor de behandeling van overgangsklachten.

Of vervanging van het oestrogeen preparaat door tibolon (Livial®)

Ook bij pilgebruik kan soms ( bij ongeveer 5% van de pilgebruiksters) een dusdanig tekort aan testosteron optreden dat dit klachten geeft. Dit is vooral het geval bij de voor acne behandeling geregistreerde “Diane pil” Bijna altijd is de oplossing voor dit probleem bij pilgebruik het overschakelen op een pil met minder effect op testosteron.

Flibanserin of ‘roze viagra’ of lustpil’

Dit medicijn is in de VS inmiddels op de markt maar kan de door de fabrikant gemaakte claim niet waarmaken. Het is nauwelijks effectief en kent belangrijke bijwerkingen.