Hoe werkt seks?

“Seks is lijf, geest en cultuur”

Momenteel onderzoeken wetenschappers welke processen er in je hoofd en in je lijf vooraf gaan aan seksuele activiteit. De opvatting dat er ergens in je lijf een dosis lust of libido is opgeslagen is achterhaald. Een complex proces van prikkels die omgezet worden in lichamelijke en geestelijke reacties zorgen ervoor dat je zin krijgt in seks. Bij vrouwen werkt dit anders dan bij mannen. Om van seks te kunnen genieten moeten geest en lijf in balans zijn, afhankelijk van de waarden en normen van je cultuur. Eigenlijk ontwikkelt iedereen een persoonlijke seksuele ´levenstijl´.

Bij seks spelen allerlei aspecten een rol. Om er maar een paar te noemen:

  • intimiteit

  • erotiek

  • relaties

  • emoties

  • lichaam

  • opvattingen over seks in de cultuur

Seksuologen onderzoeken vele aspecten van seks en één van de meest actuele onderwerpen is: Hoe werkt seks? Wanneer krijgt een vrouw zin in seks? Welke processen spelen zich af in je hoofd, je lijf en je leven?

In onze westerse maatschappij zijn de opvattingen over seks diep in onze cultuur geworteld. De ideeën van beroemde psychiaters als Freud zijn gebaseerd op de aanname dat we – mannen met name –  over een dosis lustgevoelens zouden beschikken die bevredigd moest worden, zoals je honger en dorst hebt. Door de christelijke moraal die overheerste, moest dit wel gedoseerd worden en binnen de kaders van het geloof passen. De feministische golf in de jaren zestig en zeventig en de komst van de anticonceptiepil gaven vrouwen meer ruimte om over hun seksualiteit te praten. In de jaren negentig volgden de individualisering,  een grotere acceptatie van homoseksualiteit, en werden taboes bestreden zodat er opener over seks gecommuniceerd kan worden. De laatste jaren wordt steeds vaker gekeken naar de rol en het belang van seks in het leven en welke invulling je er zelf aan wilt geven in een bepaalde levensfase.